Институције са којима сарађујемо

Србијашуме

Logo Srbija sumeJП "Србијашуме" су савремена, европски профилисана компанија која спроводи стратегију интегралног газдовања шумама и шумским подручјима, засновану на одрживом развоју.

Шуме доприносе ублажавању климатских промена, складиштењем угљеника у шумској биомаси (стаблима, гранама, лишћу, корењу, као и земљишту) и производњом кисеоника. Шуме смањују растуће глобално загревање. Шумама Србије се одрживо газдује на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност, чиме се у садашњости и будућности обезбеђује испуњавање економских, еколошких и социјалних функција шума, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.

Одговорно управљамо државним шумама и шумским земљиштем доприносећи бржем руралном развоју Србије и градећи здраву животну средину.

Значaјан део активности ЈП "Србијашуме" усмерен је на повећање свести људи о неопходности увећања шумског фонда, повећања популације дивљачи и заштиту животне средине, јер национално богатство можемо сачувати и повећати само заједничким снагама. Придружите нам се, пођите са нама у свет здравља!

Име "Србијашуме", традиционално и симболично, представља спој два велика добра - Републике Србије и њених шума. Природа Србије је богата и скоро трећину њеног пространства, око 2,5 милиона хектара, прекрива листопадно и четинарско шумско благо.

Старање о српским шумама датира још од 1835. године, када је Уставом дефинисана брига о шумама. Уредбом из 1861. године, први пут се дефинише подела шума према власништву, а први Закон о шумама донет је 1891. године.

Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме", основано 1991. године, у духу правог српског домаћина стара се о приближно милион хектара шума и паркова у Србији и на исто толикој површини обавља стручне послове у шумама сопственика.

У саставу ЈП "Србијашуме", данас се налази 17 шумских газдинстава и 67 шумских управа, где ради 3200 радника, међу којима је 493 шумарска инжењера и близу 1000 шумарских техничара, који свакодневно брину о заштити и унапређивању постојећих шума и подизању нових шума.

Трајно снабдевање 25 расадника квалитетним шумским семеном, које задовољава европске и светске стандарде, обезбеђује 137 семенских објеката: 73 четинарска, 64 лишћарска (на око 1000 хектара површине), као и новоотворен технолошки најсавременији центар за шумско семе југоисточне Европе у Пожеги.

ЈП "Србијашуме" сваке године за потребе пошумљавања државних и приватних шума обезбеди 6 до 7 милиона квалитених лишћарских и четинарских садница.

Годишњи прираст у шумама којима газдује ЈП "Србијашуме" износи око 3 милиона метара кубних дрвне запремине, а искористи се само 1,1 милион метара кубних, што је приближно трећина прираста, чиме се увећава шумско богатство, а кроз редовне мере неге повећава се квалитет наших шума.

У 44 ловишта у саставу ЈП "Србијашуме" живи 9,5 хиљада крупне и чак око 80 хиљада ситне дивљачи. Ловни туризам је један од великих потенцијала Србије, али да би се развио, потребно је брижљиво надгледати и узгој и изловљавање дивљачи. Поред тога, у две фазанерије нашег предузећа, сваке године се произведе више од 25.000 фазанских пилића.

Република Србија је поверила на управљање део риболовних вода ЈП "Србијашуме", те се слободно може рећи да је запосленима дат у старање добар део природе ове земље.

ЈП "Србијашуме" стара се о 94 заштићена природна добра, на 216.804,68 хектара под посебним режимом заштите.

Такође, мало ко зна како су се у зеленилу излетишта и шума нашле дрвене клупе, столови и павиљони, у толиком складу са природом и окружењем, као створени за одмор и опуштање. И о томе се стара ЈП "Србијашуме".

Газдујемо на одржив начин шумама, шумским земљиштем, ловиштима и излетиштима, па је приоритетан задатак очување и унапређење тог, у свету већ врло ограниченог, природног ресурса.

Од нашег рада и залагања, пре свега, зависи колико ће Србија бити еколошки здрава средина и колико ћемо здраве и квалитетне хране, као држава, бити у стању да произведемо.

Живимо са природом и за природу - то је визија и за будућа покољења.

 

Темишварска

 

Локација Сењак

 Темишварска 14

 11040 Савски Венац

 Број телефона: 064 43 46 333

 Елекронска пошта:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.