Часови

Часови

Наши часови се одржавају понедељком и средом у просторијама OШ "Краљ Александар 1" у периоду од 17-18 часова, понедељком и средом у ОШ"Јосиф Панчић" у периоду од 18-19 часова, понедељком и четвртком у ОШ"14 октобар" у периоду од 18-19 и уторком и петком у ДКЦ Мајдан у периоду од 18-19 часова.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Udruženje